Instagram


Facebook

1,3 miljoner kronor från Trafikverket till ny gång- och cykelbro i Sunne


2020-05-29

Sunne kommun får 1,3 miljoner kronor i medfinansieringsbidrag av Trafikverket till den planerade gång- och cykelbron över Frykensundet i centrala Sunne.

Brobygget från Strandvägen över till Torvnäsområdet är försenat. Planen var att starta bygget redan i vintras, men den anlitade konsulten har haft tidsbrist.

– Bidraget från Trafikverket är välkommet. Vi väntar nu på att vi ska få upphandlingsdokumenten innan vi kan säga när byggstarten blir, säger Mikael Persson, samhällsplanerare, Sunne kommun.

Broprocesser tar tid. Detaljplanen för en ny gång- och cykelbro över Frykensundet gjordes 2013. Mark- och miljödomstolen hade därefter ärendet hos sig från 2016. I juli 2019 beslutade domstolen att ge Sunne kommun tillstånd att bygga bron enligt miljöbalken.

Den nya gång- och cykelbron ska byggas tillräckligt bred och stabil för att kunna vara reservväg för utryckningsfordon som till exempel ambulans eller ett räddningsfordon. Den får också seglingsbar fri höjd på + 66,7 meter.

Hela gång- och cykelvägnätet i Sunne är under utbyggnad och den nya bron blir en viktig länk. Strandområdena på både östra och västra sidan Frykensundet har betydelse som tätortsnära rekreationsområden som genom bron blir enklare att nå.

– Ungefär ett år tar det att få bron färdig när den väl börjar byggas, säger Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun.


Källa: Sunne kommun


Skriv ut
Mest lästaUnica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se