Instagram


Facebook

Betonmast Anläggning utvecklar vägnätet på Hisingsleden


2021-01-27

Visionsbild över Hisingsledens södra del (bilden är en illustration).
Bild: Trafikverket
Visionsbild över Hisingsledens södra del (bilden är en illustration).

Betonmast Anläggning har tecknat avtal med Trafikverket om totalentreprenad för första deletappen av Hisingsledens södra del. Entreprenaden omfattar bland annat breddning av befintlig väg samt byggnation av tre broar och en ny trafikplats. Ordersumman uppgår till cirka 123 miljoner kronor.

Hisingsleden ska byggas om för att bli säkrare och mer framkomlig. Vägen som idag har ett körfält i varje riktning breddas till fyra körfält med mittseparering. Totalt rör det sig om en 2,2 kilometer lång sträcka. Det skapas även bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafiken med en längsgående GC-väg parallellt med leden. En ny trafikplats benämnd Kålseredsmotet byggs planskild med bro över leden. Den nya trafikplatsen hamnar i mitten av vägplanens tre deletapper.

Hisingsleden är en väg av så kallat riksintresse, då den utgör en viktig förbindelse för tung godstrafik till och från Göteborgs Hamn, Volvo samt logistikverksamhet och raffinaderier på västra Hisingen.

– Det här är ett utmanande projekt, då fordonstrafiken kommer att fortsätta som vanligt under både brobyggnation och breddning av väg säger Jens Andreasson, VD Betonmast Anläggning. Vi ser fram emot att leverera en betydligt förbättrad och säker väg till Trafikverket och Göteborgs trafikanter.

Ordersumman uppgår till cirka 123 miljoner kronor. Arbetet inleds omgående och beräknas vara färdigt juni 2023.


Källa: Betonmast


Skriv ut
Mest lästalillevrå

Hogia

Provia


Kalmar-kylarrenovering
Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se