Instagram


Facebook

NCC säljer tätskiktsverksamhet i Sverige till DAB


2021-06-03

Bild: Joakim Kröger, NCC

NCC omorganiserar inom dotterbolaget Binab och säljer den svenska entreprenadverksamheten för tätskikt till DAB Group. Verksamheten som berörs är mindre och affären förväntas få marginella finansiella konsekvenser för affärsområde NCC Industry.

NCC Industry har beslutat att avyttra entreprenadverksamheten för tätskikt inom Binab i Sverige till DAB Group. DAB kommer att bedriva verksamheten vidare under varumärket Binab under en övergångsperiod.

– Vi har gjort flera förändringar inom asfaltsverksamheten de senaste månaderna för att få en ny och effektivare organisation. Detta är ett steg i samma riktning. DAB, som är ett av Skandinaviens ledande företag inom tätskikt, erbjuder vår verksamhet bra förutsättningar framåt, säger Johan Jansson, divisionschef Asfalt, NCC Industry.

Kvar i NCC blir produktionsanläggningar och produktfabrik samt verksamheten i Norge.

Entreprenadverksamheten inom Binab lägger tätskikt och beläggningar inom en rad olika användningsområden. Verksamheten som berörs ligger i Stockholm och Örebro och har cirka 60 anställda. Den har en annan kundgrupp än övrig verksamhet inom NCC Industry.


Källa: NCC


Skriv ut
Mest lästalillevrå

Hogia

Provia

Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se