Instagram


Facebook

VA-verksamhet och 16 medarbetare flyttas till Pireva


2020-09-15

Nu samlas all VA-verksamhet i det kommunala bolaget Pireva.
Bild: Anders Westergren
Nu samlas all VA-verksamhet i det kommunala bolaget Pireva.

Piteås kommunfullmäktige har tagit beslutet att drift och underhåll av vatten- och avloppsledningsnätet (VA-verksamheten) övergår från förvaltningen samhällsbyggnad till det kommunala bolaget Pireva. Förändringen genomförs 1 januari 2021 och innebär att 16 medarbetare flyttas till Pireva.

Pireva ansvarar i dagsläget för VA-anläggningarna i Piteå kommun, sedan bolaget bildades 2008. Ansvaret för drift och underhåll har dock varit kvar i kommunen, men utförde arbete på uppdrag av Pireva.

Nu har fullmäktige tagit beslutet att samla hela VA-verksamheten. Drift och underhåll överförs till Pireva, vilket också innebär att de 16 medarbetare i verksamheten flyttas från Samhällsbyggnad till det kommunala bolaget.

Verksamhetsövergången är en del i ett större förändringsarbete inom förvaltningen samhällsbyggnad, med syftet att renodla och effektivisera samhällsbyggnads uppdrag.

– För oss på teknik och gator innebär detta att vi kan fokusera på drift och underhåll av gator, vägar och järnvägar, säger Micael Kemi, tf-avdelningschef teknik och gator.

Pireva välkomnar de nya medarbetarna och ser många fördelar när hela verksamheten finns i bolaget - bättre samordning, minskad sårbarhet, effektivare uppföljning samt effektivare planering av underhåll, drift och investeringar.

– Det är idag en välfungerande verksamhet, men övergången förväntas ge ytterligare samordningsfördelar i form av ökad effektivitet och tydlighet för bägge parters organisationer, säger Johan Bäcklin, vd på Pireva.

För kommunkoncernen innebär förändringen en utökad samordning och bättre resursnyttjande på sikt. Målet är att verksamhetsövergången sker vid årsskiftet.Källa: Piteå Kommun


Skriv ut
Mest lästaLundaman

lillevrå


Hullert
Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se