Instagram


Facebook

Ramirent bidrar till ny infektionsmottagning i Umeå


2020-04-29

Bild: Ramirent

Norrlandskliniken i Umeå öppnar en ny infektionsmottagning för att bemöta den förväntade ökningen av patienter med covid-19. Uppförandet av den nya mottagningen möjliggörs helt av ideella krafter – däribland Ramirent som lånar ut utrustning och maskiner till byggprojektet.

Den nya infektionsmottagningen kommer sammanlagt att ha elva mottagningsrum. Öppnandet möjliggörs tack vare ett nära samarbete med flera företag i området, däribland Ramirent, som alla ställer upp utan ersättning. Ramirents Region Nord bidrar med utlåning av utrustning och maskiner som bland annat används för att bygga mottagningens innerväggar.

– När vi fick frågan rådde det inga tvivel om att vi skulle ställa upp. Vi på Ramirent är tacksamma över att få dra vårt strå till stacken och kunna bidra med konkret hjälp. Från första stund kände vi att det här var rätt för oss och vi hoppas att den nya mottagningen kan underlätta arbetet för den hårt arbetande sjukvårdspersonalen, säger Anders Djupenström, chef på Ramirent Region Nord.

En tom lokal ska byggas om till infektionsmottagning, separat från den ordinarie mottagningen. Kliniken ska kunna skilja patienter åt som potentiellt kan vara infekterade av covid-19 från övriga patienter. På så vis hoppas man kunna minska risken för smittspridning på den ordinarie mottagningen.

– Det är helt fantastiskt att se hur stort samhällsengagemanget är och det stöd vi får från de företag som ställer upp ideellt och hjälper till, samt kommunen som snabbt hjälpte till med de tillstånd som krävdes. Att vi tillsammans kan starta upp detta känns otroligt stort och viktigt i en för övrigt svår situation, säger Anders Gillblad, läkare och grundare av Norrlandskliniken.

Förhoppningen är att den nyöppnade infektionsmottagningen ska underlätta i bemötandet av den samhällsspridning av covid-19 som förväntas ske. Genom att sortera vilka patienter som kan behandlas hemma eller på kliniken, och vilka som är så sjuka att de måste slussas vidare till sjukhus, hoppas man kunna avlasta sjukhusvården.

Den nya infektionsmottagningen har som mål att öppna under vecka 16, 2020.Källa: Ramirent


Skriv ut
Mest lästaLundaman

lillevrå

Allu

Broddson

TMR

Hogia

Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se