Engcon en viktig del av världens första Cat 330 med schaktblad


2020-01-21

Bild: Engcon

Anders Sundberg och Kristoffer Westman, Sundbergs Åkeri.
Bild: Engcon
Anders Sundberg och Kristoffer Westman, Sundbergs Åkeri.

Tiltrotatortillverkaren Engcon är en viktig komponent i bygget av världens första Cat® 330 Next Gen med schaktblad. Bakom spakarna på den unika grävmaskinen sitter Kristoffer Westman på Sundbergs Åkeri som nu fått ökade möjligheter i sitt arbete. Inte minst genom kombinationen av schaktblad och tiltrotator.

I slutet av 2018 lanserade Caterpillar nästa generations grävmaskiner i 30-tonsklassen – 330 och 330 GC. När Sundbergs Åkeri i början av 2019 skulle välja utrustning till sin nyanskaffade Cat® 330 Next Gen valdes bland annat tiltrotator och planeringsskopa från Engcon. Tillsammans med ett specialbyggt schaktblad från Nyströms Verkstadsservice i Edsbro har Sundbergs Åkeri nu en världsunik grävmaskin som kommer ge företaget stora effektivitetsförbättringar vid sina vägbyggnationer.

– Från att bara ha öst in material som jag sedan jämnat ut med skopan kan jag nu planera ut materialet med schaktbladet. Det innebär att jag nu rullar materialet framför bladet vilket leder till att större stenar hamnar underst och finare material lägger sig på ytan. Det gör också att vägen blir lättare att justera innan grusning, säger Kristoffer Westman.


En lyckad kombination
Användningen av en tiltrotator har inte varit vanligt när det gäller grävmaskiner som bygger skogsväg men för Kristoffer har det hittills bara inneburit fördelar, framförallt i kombination med schaktbladet.

– Jag har inte hunnit kört mer än ett par hundra timmar men det är så här en grävmaskin ska vara. Tiltrotatorn kompletterar schaktbladet väldigt bra då jag kan använda den för att rotera planeringsskopan till ett läge där den fungerar som en vinge längs ut på schaktbladet. På det sättet kan jag antingen styra in eller ut jorden från vägbanken, säger Kristoffer Westman.

Kristoffer Westman berättar vidare att hans nya Cat® 330 även är utrustad med Engcons automatiska snabbfästessystem EC-Oil.

– Tack vare EC-Oil tar det bara 10 sekunder för mig att hänga av tiltrotatorn och koppla på tandskopan i de fall jag behöver extra brytkraft. Detta utan att jag ens behöver lämna hytten för att koppla några slangar, avslutar Kristoffer.

Den nya grävmaskinen används just nu vid byggnationen av en ny skogsväg väster om Örnsköldsvik i de norra delarna av Sverige. Styrningen av schaktbladet sker via Engcons proportionella joysticks MIG2 vilket innebär att Kristoffer inte behöver byta grepp för att gräva eller schakta. Även styrningen av larven är inkopplad på Engcons styrsystem DC2.Källa: Engcon