Begränsad framkomlighet på Hertig Karls allé under våren


2020-02-13

Bild: Örebro kommun

Karta där etapp 1 är utmarkerad.
Bild: Örebro kommun
Karta där etapp 1 är utmarkerad.

Karta över alla etapper.
Bild: Örebro kommun
Karta över alla etapper.

Under vecka 8 påbörjas arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar på Hertig Karls allé, mellan Tegelgatan och Västra Nobelgatan. Cyklister och gående kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet, för biltrafiken hålls ett körfält öppet i båda körriktningar under hela arbetet.

För att minska risken för framtida läckor byter Örebro kommun nu ut gamla vatten- och dagvattenledningar på Hertig Karls allé i båda körriktningarna, mellan korsningarna med Tegelgatan och Västra Nobelgatan. Arbetet kommer att ske i fyra etapper för att underlätta framkomligheten och beräknas vara klart sommaren 2020. Vecka åtta påbörjas arbetet med att bygga överfarter och tillfälliga bussfickor inför etapp 1.


Etapp 1, Hertig Karls Allé, sträckan Tegelgatan-Hertig Karls plan i södergående riktning
Under etapp 1 är sträckan mellan Tegelgatan och Hertig Karls plan i södergående riktning avstängd för biltrafik för byte av VA-ledningar. Trafiken leds då om till den norrgående sidan av Hertig Karls allé, där hålls ett körfält öppet i varje körriktning. Arbetena påverkar framkomligheten för biltrafiken och de som har möjlighet ombeds ta en annan väg. Arbetet med etapp 1 förväntas pågå i ungefär sex veckor.


Så påverkas framkomligheten
Ett körfält i båda körriktningar hålls öppet under alla etapper. Cyklister och gående kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet under arbetets gång.

– Det kommer att vara mycket arbetsmaterial och arbetsmaskiner på plats så vi leder om trafiken och hägnar in arbetsområdet för att skapa en trygg miljö för boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet och skapa en bra arbetsmiljö för vår personal, säger Lissbet Lundqvist, projektör, Vatten och avlopp.

Det kan förekomma nattarbete, till exempel under etapp tre när kommunen ska gräva i korsningen i Västra Nobelgatan.

– Vi räknar med att arbetet i korsningen pågår under en till två nätter för att minska störningar för trafiken. Det kan även ske nattarbete när vi skyltar nytt och leder om trafiken inför start av en ny etapp, säger Mats Svensson, gruppchef, Vatten och avlopp.


Avstängning av vatten
Vid enstaka tillfällen kommer vattnet behöva stängas av till några fastigheter. Ett sms kommer då skickas ut sms-meddelande till de boende som är skrivna på de berörda fastigheterna. Om de har dolt eller hemligt nummer eller enbart har jobbmobil behöver de lägga in sitt telefonnummer i tjänsten för utskick av SMS inför vatten-avstängningar för att få meddelanden. För att göra det går de in på orebro.se och söker på sms och följer instruktionerna.


Information om kommande etapper uppdateras löpande kommunens hemsida.


Källa: Örebro kommun