Sommarens vägarbeten gör framtidens resor smidigare och säkrare


2020-05-20

Bild: Trafikverket

I sommar bygger Trafikverket nya vägar, asfalterar om och breddar befintliga vägar, separerar för mötande trafik och underhåller broar och tunnlar. Åtgärderna görs för att öka tillgängligheten och resorna säkrare.

I Sverige finns cirka 10 000 mil statliga vägar och under sommaren genomförs ett omfattande arbete på våra vägar. Det finns flera anledningar till att arbetena utförs på sommaren, dels är sommarvädret avgörande för många av arbetsmomenten, dels är arbetspendlingen och yrkestrafiken inte lika intensiv som under resten av året.

 Volymen på våra vägarbeten i sommar är ungefär detsamma som tidigare år, säger Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör på Trafikverket. Vägarbetena genomförs i hela landet för att öka tillgänglighet, trafiksäkerhet och även förbättra för kollektivtrafiken.

Mest trafikpåverkande vägarbetena 
Här är ett urval av de arbeten som kan komma att påverka dig som trafikant i högre grad om du väljer att resa på vägarna i sommar. Följ regeringen och Folkhälsomyndihetens rekommendationer för inrikesresor.


Alla vill komma hem från jobbet, även de som jobbar på vägen

Planera resan och var utvilad. Håll hastigheten och kör försiktigt vid trafikarbetsplatser – öka säkerheten för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägarna.Ta god tid på dig – på grund av trafikarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat, om vägen exempelvis leds om. Ta reda på var och när arbetena sker via trafikinformationen på vår hemsida. 

Klicka här för att läsa mer om dom mest trafikpåverkande vägarbetena i hela landetKälla: Trafikverket