Svevia expanderar sin grundläggningsverksamhet


2021-04-30

Bild: Patrick Trägårdh

Svevia expanderar sin grundläggningsverksamhet genom förvärv av Foundation Drilling Sweden AB, FDS.

– Jag är mycket glad över att vi har förvärvat FDS, ett bolag som passar bra in i den fortsatta utvecklingen av vår grundläggningsverksamhet. Genom förvärvet kompletterar vi Svevias produktportfölj och får samtidigt tillgång till nya kunder och marknader, säger Per Höglund chef division Anläggning.

FDS är sedan lång tid tillbaka en av Svevias underentreprenörer och en nära samarbetspartner inom grundläggning, en expansiv marknad under utveckling.

– Jag känner mig mycket nöjd över att FDS införlivas i Svevia som är en stark ägare med tydliga ambitioner att fortsätta utvecklingen av grundläggningsverksamheten. Svevia och FDS har genom åren haft ett nära och framgångsrikt samarbete och jag ser fram emot att få fortsätta driva verksamheten utifrån Svevia, säger Ingemar Andersson, grundare FDS och tillträdande entreprenadchef Grundläggning i Svevia.

FDS har sitt säte i Vittinge i Uppsala län och verkar över hela Sverige, samt utifrån en filial i Norge. De är specialiserade inom borrade pålar, spont, stag samt slagna stålpålar i mindre dimensioner. FDS har 22 anställda och omsätter cirka 91 miljoner kronor. Övergången till Svevia sker den 1 juli, 2021.


Källa: Svevia