Hjärtat i Katrineholms elförsörjning stärks


2021-06-03

 Tekniska verken i Linköping
Bild: Tekniska verken i Linköping
 Tekniska verken i Linköping

Just nu bygger Tekniska verken om hjärtat av elnätet i Katrineholms tätort. Syftet är att modernisera och uppgradera elförsörjningen för ännu säkrare elleveranser till kommuninvånarna.


Två stora elstationer byggs och nya elkablar läggs genom hela Katrineholm, och samtidigt görs fortsatta investeringar för att vädersäkra på landsbygden.  

– Den tekniska livslängden i ett elnät ligger mellan 30 och 60 år, och nu är det dags att förnya och förbättra delar av det centrala nätet. Det är ett stort och viktigt arbete vi gör, som ska hålla en lång tid framåt. När vi gräver i stan så gör vi små etapper åt gången, så trafiken ska kunna fortsätta flyta på. Förhoppningsvis kommer kunderna inte att märka av några elavbrott under arbetets gång. När arbetet är klart om cirka två månader så innebär det att driftsäkerheten kommer vara betydligt högre än idag, med exempelvis färre elavbrott för kunderna i samband med olika fel som kan uppstå i nätet, säger Peter Ols, vice vd, Nät, Tekniska verken.

Många elavbrott i Katrineholm beror på att träd fallit över ledningar under hård blåst. När ett fel i nätet uppstår så kopplas det automatiskt bort av ledningsskydd, i syfte att skydda person eller anläggning. Den nya modernare tekniken som nu installeras innebär att elavbrotten kan kopplas bort effektivare, och nätet kan kopplas om snabbare. Uppgraderingen av nätet tryggar elleveransen till kunderna, samtidigt som Tekniska verkens personal får en säkrare arbetsmiljö genom moderna personsäkra ställverk.

– Det här är den enskilt största investeringen vi har gjort på 50 år. Med en förbättrad leveranssäkerhet för våra kunder i Katrineholm och en säkrare arbetsmiljö för vår personal, blir det en win-win-situation för alla. Det vi nu gör handlar också om Katrineholms framtida utveckling, där både exploatering och elektrifiering av elfordon kommer att kräva ökad kapacitet i elnätet, säger Peter Ols.

Uppgraderingen av elnätet i Katrineholm beräknas bli klar under hösten 2021, men delar av det förstärkta nätet kommer att vara i drift redan till sommaren. Kostnaden för uppgraderingen av elnätet är cirka 50 miljoner kronor.


Källa: Tekniska Verken