Instagram


Facebook

Beslut om östlig hamninfart klubbat i kommunfullmäktige


2022-05-04

Den östra hamninfarten planeras som en länk mellan hamnen och det nationella vägnätet, väg E6/ E22, via en östlig och västlig ringväg.
Bild: Trelleborgs kommun
Den östra hamninfarten planeras som en länk mellan hamnen och det nationella vägnätet, väg E6/ E22, via en östlig och västlig ringväg.

Detaljplanen på en evakuerings- och angreppsväg samt östlig hamninfart fick igår klartecken vid sammanträde i kommunfullmäktige. Fullmäktige fattade beslut med majoriteten 30-20, med en ledamot frånvarande.
– Det långsiktiga syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en östlig hamninfart. Syftet i närtid är att upprätta en evakuerings- och angreppsväg till hamnen, säger Fredrik Geijer, kommundirektör.

Planläggningen är uppdelad i en detaljplan för östlig ringväg och en detaljplan för östlig hamninfart. Detaljplanen som nu beslutats behandlar enbart den östliga hamninfarten - initialt i form av en evakuerings- och angreppsväg kopplad till hamnens östra delar.

Detaljplanen för evakuerings- och angreppsväg samt östlig hamninfart var ute på granskning i höstas, och uppe till beslut redan vid förra kommunfullmäktige den 20 mars. Då bordlades ärendet till kommande möte. När planen vunnit laga kraft kan en evakueringsväg stå färdig tidigast i slutet av 2025.


Evakueringsväg för säkerheten
Trelleborgs hamn har påbörjat flytten från det nuvarande västliga läget till ett östligt läge. Hamnen flyttar för att möta rederiernas krav på längre kajer, djupare bassänger och större manöverutrymme mellan pirarmarna. Utfyllnaden av det nya hamnområdet är på plats liksom de nya pirarmarna. En evakuerings- och angreppsväg i öster är nödvändig för hamnen i dess nya östliga läge:

– Evakueringsvägen behövs redan idag. När fler färjelägen i hamnen tas i bruk ökar behovet, säger Christopher Kolbjörnsen, delprojektledare för Ringvägen inom Kuststad 2025.

Evakueringsvägen är från början ett önskemål från Räddningstjänsten, för att kunna evakuera och komma in till hamnen från två håll. I hamnens nuvarande läge finns in- och utfarter från både öst och väst. När hamnen flyttas österut, finns bara en in- och utfart kvar. Vid en eventuell evakuering kan en kö som kan bli 1,2 mil lång snabbt behöva förflytta sig ut från hamnområdet samtidigt som räddningstjänsten ska ta sig in. För att säkra in- och utfarter från två håll behöver en evakueringsväg byggas i öster.


Östlig hamninfart
Den föreslagna evakuerings- och angreppsvägen motsvarar både Trelleborgs hamns, Trelleborgs kommuns och Trafikverkets krav. Trafikverket ställer sig bakom upprättandet av detaljplanen, och byggandet av vägen reglerades i ett avtal mellan Trafikverket och Trelleborgs hamn som skrevs under i höstas. Avtalet handlar om vem som ska bygga och bekosta ändringarna i Trafikverkets anläggningar för att evakueringsvägen ska kunna förverkligas.

Dragningen av evakueringsvägen är ungefär densamma som en eventuell framtida hamninfart kan komma att ha. För en fungerande hamninfart krävs också en bro över väg 9 till uppställningsytorna inne på logistikcentret, i kommande Business Center Trelleborg.

På de nya uppställningsytorna skapas förutsättningar för effektiv logistik vid hamnens nya läge och en ökad säkerhet vid olyckor. Det blir en kortare förbindelse till det kommande logistikcentret i Business Center Trelleborg.

De nya uppställningsplatserna frigör ytor i det gamla hamnområdet så att den nya stadsdelen Sjöstaden kan genomföras i sin helhet. Byggnationen av uppställningsytor och östlig hamninfart bekostas av Trelleborgs hamn.

Den östra hamninfarten planeras som en länk mellan hamnen och det nationella vägnätet, väg E6/ E22, via en östlig och västlig ringväg. Som en del av arbetet med detaljplanen har också en miljökonsekvensbeskrivning gjorts.


Källa: Trelleborgs kommun

Skriv ut

Mest lästalillevrå

L5navigation

Farthinder / Proni

Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se