Instagram


Facebook

Digital tvilling av Øresundsbron ger effektivare underhåll


2022-08-03

Bild: Øresundsbro Konsortiet

Öresundsförbindelsens 16 kilometer har visualiserats för att effektivisera och förenkla underhållsarbetet på den svåråtkomliga och geografiskt omfattande infrastrukturen. Över 43.000 inventarier finns inlagda i den digitala tvillingen av Øresundsbron – allt från övervakningskameror och lyktstolpar till brunnslock och nödutgångar kan besökas på distans.

Öresundsförbindelsen är komplex eftersom den består av många delar på ett stort område – allt från tunnel och järnväg till pylonerna och betalstation.

– Varje dag har vi nytta av vår digitala tvilling som specialutvecklats för att på distans kunna besöka anläggningen, göra beräkningar, ta mått, projektera och planera för underhåll genom tusentals inventarier och platser, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Øresundsbron.

3D-verktyget på Øresundsbron kallas MX360 och används, utöver det löpande underhållsarbetet, i samband med utbildning av personal eller leverantörer.

– Vi behöver inte längre ta oss ut till anläggningen varje gång vi ska få en överblick eller planera ett underhållsarbete, utan kan gå in i verktyget för att titta närmare på till exempel inventarier och manualer. Det är perfekt när vi ska introducera anläggningen för någon, säger Hergart.

MX360 är ett konkret resultat av Øresundsbro Konsortiet ambition om ett datadrivet och smart underhåll, vilket har utvecklats av Afry i samarbete med konsortiet och WSP. Arbetet började redan under 2019 och sedan dess har verktyget vidareutvecklats och förfinats, till exempel när det gäller antalet inventarier, bättre positionering och nya funktioner.

I dag finns omkring 43.000 inventarier och en möjlighet att visualisera objekt och platser i bland annat kartor, ritningar och panoramabilder.

– Allt fler arbeten på bron börjar i verktyget, som ett stöd till ett mer effektivt underhåll. Om vi ska undersöka en lyktstolpe kan vi från skrivbordet zooma in på detaljer, montage, mäta avstånd, hitta ritningar och förflytta oss vidare på platsen, säger Rolf Sundqvist, teknikchef på Øresundsbron.

Underhållet på Øresundsbron har blivit mer kostnadseffektivt med hjälp av den digitala tvillingen.

– Vi får en snabbare process med leverantörer eftersom vi tidigare och enklare kan visa på anläggningens förutsättningar. När vi är ute på förbindelsen hjälper MX360 att planera stoppen genom kartfunktionen, så att teknikernas arbetsflöde och uppgifter på bron optimeras, säger Rolf Sundqvist.

Miljö- och säkerhetsmässiga effekter lyfts också fram av anläggningsavdelningen.

– Vi minskar vår klimatpåverkan eftersom vi kan minska antalet besök på förbindelsen. Vi minskar också vår riskexponering eftersom vi inte rör oss ute på anläggningen i lika stor omfattning, säger Bengt Hergart.


Källa: Øresundsbro Konsortiet

Skriv ut

Mest lästalillevrå

L5navigation

Farthinder / Proni

Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se