Instagram


Facebook

Hässleholm Miljö miljardinvesterar i VA de kommande åren


2022-11-25

Flygbild över reningsverket i Hässleholm, med omnejd.
Bild: Hässleholm Miljö AB
Flygbild över reningsverket i Hässleholm, med omnejd.

VA-taxan i Hässleholms kommun kommer höjas och stora investeringar kommer göras i vatten- och avloppsinfrastrukturen de kommande åren, föreslår Hässleholm Miljö. Gamla ledningar, växande samhällen, klimatförändringar och ökande krav innebär att ledningsnät och anläggningar behöver förnyas, byggas ut och anpassas efter dagens och framtidens behov. Höjningen som föreslås innebär att en normalvilla får en kostnadsökning på 168 kronor i månaden, från den 1 juli 2023.

Avgifterna i VA-taxan föreslås att höjas med 30 respektive 17 procent de närmaste två åren. Även på längre sikt flaggar Hässleholm Miljö för att VA-avgifterna kommer öka. Investeringstakten under de kommande 10–15 år, kommer ligga på över 100 miljoner kronor årligen. Redan år 2023 kommer investeringar uppgå till 190 miljoner. Det kan jämföras med en tidigare investeringsbudget på cirka 30–40 miljoner per år.

– Vi har kunnat hålla låga avgifter under lång tid. Mycket tack vare lägre takt på investeringar. Nu står vi på en plats där framtiden knackar på dörren och investeringstakten behöver öka. De kommande åren kliver vi in i en intensiv investeringsperiod. Som en följd av det ser vi även att avgifterna för VA kommer öka, säger Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.

Rent dricksvatten och säker hantering av avlopps- och dagvatten är kanske de viktigaste grunderna för ett hållbart och välfungerande samhälle. Stora delar av Hässleholms kommuns, och för den delen hela Sveriges VA-infrastruktur byggdes ut i mitten av 1900-talet. Idag står den inför nya utmaningar. Förnyelsebehov, urbanisering, klimatförändringar och ökade krav kommer sätta VA-verksamheterna i landet på prov.

– Det finns inget utrymme för att vänta längre. Vi behöver framtidssäkra och modernisera VA-infrastrukturen i vår kommun. Och vi i Hässleholm är inte ensamma om att stå inför dessa utmaningar. Runt om i hela landet ökar investeringsprojekten och avgifterna för VA.

Dessa förslag skickas nu vidare för behandling i kommunens politiska organisation. Yttersta beslutande organ är kommunfullmäktige.

VA-taxan styr vilka avgifter som tas ut för vatten och avlopp i en kommun. Det du betalar i VA-avgift går till att producera dricksvatten, rena avloppsvatten, ta hand om dagvatten (nederbörd) och att underhålla VA-infrastrukturen.


Källa: Hässleholm Miljö AB

Tipsa en vn Skriv ut
Mest lästalillevrå

L5navigation

Onninen

Allu

modul-system

Byggval


Industrinät
Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se