Instagram


Facebook

Nya illustrationer visar en färdig genomfart i Mora


2021-12-23

Den nya gång- och cykelporten vid Kristinebergskullen.
Bild: Trafikverket
Den nya gång- och cykelporten vid Kristinebergskullen.

Ny cirkulationsplats Broåkern, med nya parkeringsplatser vid resecentrum.
Bild: Trafikverket
Ny cirkulationsplats Broåkern, med nya parkeringsplatser vid resecentrum.

Ny gång- och cykelport vid Kristinebergskullen, säker passage mellan Broåkern och resecentrum, samt ny cirkulationsplats resecentrum.
Bild: Trafikverket
Ny gång- och cykelport vid Kristinebergskullen, säker passage mellan Broåkern och resecentrum, samt ny cirkulationsplats resecentrum.

Med nya illustrationer kan man nu se delar av hur en färdig genomfart i Mora kommer att se ut. Att det blir smidigare och mer trafiksäkert för alla trafikanter visualiseras på ett tydligt sätt.

Trafikverket och Mora kommun bygger för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på E45/väg 70 genom Mora. Tillsammans arbetar man för att skapa en smidigare och säkrare genomfart där trafiken flyter bättre för alla trafikslag, vare sig man cyklar, går, åker bil eller reser kollektivt. Arbetet ska även resultera till en trevlig stadsmiljö och bevarade kulturvärden.

Nya illustrationer visar nu delar av det Trafikverket bygger. Och det kommer fler illustrationer längre fram. De bifogade bilderna är ett fotomontage av framtiden.

– Det känns bra att vi nu kan visa hur delar av det vi bygger kommer att se ut. Jag har förståelse för att många upplever byggnationerna som besvärliga. Vi hoppas att bilderna hjälper till att se ljuset i tunneln, säger Åsa Bergqvist, projektledare på Trafikverket.


På gång inom projektet
Just nu byggs det för delsträcka 1, mellan Noretbron och cirkulationsplatsen Vasagatan/Älvgatan.

En ny gång- och cykelväg ska anslutas till Noretbron, en gång- och cykelport ska byggas vid Kristineberg samt två nya cirkulationsplatser, Broåkern och Resecentrum. Det pågår även ett omfattande arbete med långtidsparkeringen vid resecentrum, där det byggs för att möjliggöra nya laddningsstationer för elbilar. Dessutom påbörjas arbetet med att bygga ett till körfält i vardera riktningen mellan Noretbron och cirkulationsplats Stranden.

Delsträcka 1 kommer att vara klar sommaren 2022. Samtidigt pågår det ett intensivt arbete med att upphandla entreprenör för delsträcka 2, sträckan mellan cirkulationsplatsen Vasagatan/Älvgatan och E45/Fridhemsgatan. Ambitionen är att en entreprenör ska finnas på plats och komma igång med arbetet under sommaren 2022.

Hela genomfarten beräknas bli klar hösten 2024.


Källa: Trafikverket

Skriv ut

Mest lästalillevrå

L5navigation

Farthinder / Proni

Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se