Instagram


Facebook

Entreprenör Per Aarsleff A/S får bygga nya hamndelen


2021-09-21

Nu har hamn- och gatunämnden beslutat att tilldela Per Aarsleff som entreprenör för att bygga den nya hamndelen i Farehamnen.

Den 20 september togs ett beslut i hamn- och gatunämnden Varbergs kommun som innebär att en entreprenör har tilldelats totalentreprenaden. Av de fem prekvalificerade entreprenadföretagen hade Per Aarsleff A/S det anbud som var mest fördelaktigt efter en sammanvägning av beslutskriterierna. Avtal kan tecknas först efter avtalsspärren, om tio dagar, och under förutsättning att ingen begäran om överprövning inkommer.

Det känns väldigt glädjande att den entreprenör som ska bygga den nya hamndelen nu är utsedd. Det innebär att nästa stora steg i projektet blir att starta byggnationen, menar både Reine Antonér, ordförande Halland Hamnar Varberg AB och Micael Åkesson, ordförande hamn- och gatunämnden Varbergs kommun.


Vem gör vad?
Hamn- och gatuförvaltningen projektleder och genomför utbyggnaden av den nya hamndelen i Farehamnen på uppdrag av hamn- och gatunämnden och Hallands Hamnar i Varberg AB. Utförandet sker genom en totalentreprenad där anlitad entreprenör ansvarar för projektering och byggnation.


Budget klarlagd
Fram till nu har upphandlingsprocessen varit belagd med sekretess. I och med att entreprenör nu har tilldelats totalentreprenaden är anbudskostnaden för entreprenaden offentlig. Anbudssumman i vinnande entreprenörs anbud är ca 577 mkr som tillsammans med hittillsvarande kostnader och övriga kommande kostnader för projektet utgör projekts bedömda totalkostnad, vilken kommunfullmäktige har ställt sig bakom. Budget för projektet är 792 mkr.
Källa: Varbergs kommun


Skriv ut
Mest lästalillevrå

Hogia

L5navigation

Blinken

Farthinder / Proni


Kalmar-kylarrenovering
Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se