Instagram


Facebook

Nu krävs effektivt agerande från myndigheter för att säkerställa elförsörjningen till Gotland år 2030


2023-05-30

Slite fabrik 2
Bild:Heidelberg Materials Cement Sverige
Slite fabrik 2

Svenska kraftnät meddelar idag ett beslut om att driftsätta två nya kraftledningskablar till Gotland 2031. Beslutet är i grunden välkommet, men tidsplanen är inte ambitiös nog. Det innebär att det nu vilar ett stort ansvar på Svenska kraftnät och alla inblandade myndigheter att korta ledtiderna för genomförandet. Heidelberg Materials avser vara redo att driftsätta en fullt ut klimatomställd cementfabrik 2030. Varje års försening medför betydande klimatkostnader både i form av klimatutsläpp och reella kostnader för den svenska samhällsbyggnadssektorn.

Svenska kraftnät meddelar idag att en uppgraderad Gotlandsförbindelse ska komma till stånd, men först 2031. Gotland spelar en central roll för flera strategiska samhällsintressen och är i starkt behov av en robust och kraftigt förstärkt elförsörjning för att möta det ökade effektbehovet från 2030. En väsentligt förstärkt elförsörjning är avgörande för att omställningen av cementfabriken i Slite ska kunna genomföras som planerat 2030.

- Vi välkomnar att ett beslut om elförstärkning är fattat. Det är nu mycket angeläget att Svenska kraftnät och alla inblandade myndigheter i tillståndsgivningen kavlar upp ärmarna för att korta ledtider. Klimatomställningen är brådskande och det måste gå fortare i Sverige om vi ska fortsätta att ligga i framkant. Omställningen är en förutsättning både för en upprätthållen konkurrenskraft i svensk samhällsbyggnadssektor och för en trygg försörjning av cement nu och i framtiden, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Beslutet om att utvidga transmissionsnätet har föregåtts av omfattande utredningar och analyser. I sin behovsstudie har Svenska kraftnät konstaterat att en ny kabelförbindelse till Gotland är nödvändig till 2030 för att möta prognostiserad elanvändning på ön. Regeringen delade denna bedömning i budgetpropositionen för 2023. I regleringsbrevet till Svenska kraftnät för 2023 förtydligade regeringen att utvidgningen av transmissionsnätet till Gotland ska ske i god tid innan den nuvarande matningen fasas ut på grund av ålder.

Nuvarande anslutning närmar sig sin tekniska livslängd, mer elproduktion ska anslutas och elanvändning och effektbehov ökar kommande år. Omställningen av cementfabriken på Gotland är helt beroende av att elnätet uppgraderas i god tid innan 2030 för att säkerställa både tillräcklig tillgång till el och effekt. Det årliga elbehovet blir upp emot 1,5 TWh med ett effektbehov om upp emot 250 MW för hela den framtida klimatanpassade verksamheten.

- Det är riktigt bråttom nu. Om tre år vill vi kunna fatta ett investeringsbeslut i storleksordningen 10 miljarder SEK i ett av Sveriges största klimatomställningsprojekt för att på så sätt kunna fortsätta ligga i global framkant. Nu måste alla inblandade myndigheter, nationella och regionala, jobba efter den gemensamma målbilden att Sverige ska klara klimatomställningen. Från Heidelberg Materials sida står vi självklart redo att bidra till detta på alla sätt vi kan, säger Karin Comstedt Webb.

Heidelberg Materials är fast beslutna att driva klimatomställningen i cementindustrin. Vid cementfabriken i norska Brevik etableras nu världens första CCS-anläggning som tas i drift 2024. I Sverige pågår etableringen av en fullskalig CCS-anläggning i Slite på Gotland som är över fyra gånger större. Här tillverkas omkring 3/4 av all cement som används i Sverige.

CCS-anläggningen i Slite dimensioneras för att kapa fabrikens samlade CO2-utsläpp om uppemot 1,8 miljoner ton varje år. Det motsvarar ca 3 % av Sveriges utsläpp årligen. Tillgången till inhemsk producerad cement med noll nettoutsläpp är en grundpelare för att hela den svenska bygg – och anläggningssektorn ska nå sina mål om klimatneutralitet.


Källa:Heidelberg Materials Cement Sverige


Tipsa en vän Skriv ut
Mest lästalillevrå

L5navigation

Solide Fundamenter

Onninen

Allu

modul-system


Pantrading

Industrinät

Kubicom 250
Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se