Instagram


Facebook

Peab bygger Tullgarnsbron i Uppsala


2022-01-03

Visionsbild över Tullgarnsbron (bilden är en illustration).
Bild: Peab
Visionsbild över Tullgarnsbron (bilden är en illustration).

Peab har fått uppdraget att bygga Tullgarnsbron över Fyrisån i Uppsala. Beställare är Uppsala kommun och kontraktssumman uppgår till 157 miljoner svenska kronor.Tullgarnsbron är en del av utbyggnaden av infrastrukturen i Uppsala och kommer att bli viktig för den fortsatta utvecklingen av stadens södra delar. Bron kommer att knyta samman bostadsområden i Kungsängen med Studenternas idrottsplats, Stadsträdgården och den stora arbetsplatsen Akademiska sjukhuset. Bron blir också en viktig väg för utryckningsfordon. Tullgarnsbron är den tredje rörliga bron som Peab utför på uppdrag av Uppsala kommun, efter Flottsundsbron och Vindbron.

– Vi ser fram emot att än en gång samarbeta med Uppsala kommun och påbörja byggnationen av Tullgarnsbron. Bron är en viktig del i Uppsalas samhällsutveckling och vi hoppas att den kan minska trängseln på stadens andra broar över ån och skapa bättre framkomlighet för Uppsalaborna, säger Thomas Larsson, produktchef Peab.

Tullgarnsbron kommer att byggas som en öppningsbar bro över Fyrisån med anslutande vägar och gång- och cykelbanor. Uppe på bron blir det ett körfält i varje riktning samt fyra meter breda gång- och cykelbanor på vardera sida. Brons totala längd blir cirka 60 meter.

Bron ska utföras med hållbarhetscertifieringen CEEQUAL för att höja projektets hållbarhetsprestanda och kommer även att få en speciell gestaltning där den uppstickande enkelklaffen byggs helt i cortén. De anslutande brospannen byggs i betong, men i en form av cortén och de båda landfästena kläs i granitsten. Även drivningen av klaffen är ovanlig då den öppnas och stängs med hjälp av ett linmaskineri i ett av brostöden.

– I och med att upphandlingen nu är klar så går vi in i nästa fas i projektet, uppförandet av Tullgarnsbron och anslutande gator. Bron möjliggör att man kan avlasta centrala delar från trafik. För Uppsala kommun kommer Tullgarnsbron och dess gestaltning att skapa ett landmärke inom staden, säger Stefan Bergerstam, projektledare Uppsala kommun.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med konstruktionsansvar. Projekteringen av bron startar omgående och byggstart förväntas ske i januari 2022 för att stå färdig under vintern 2023. Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2021.


Källa: Peab

Tullgarnsbron är en del av utbyggnaden av infrastrukturen i Uppsala och kommer att bli viktig för den fortsatta utvecklingen av stadens södra delar. Bron kommer att knyta samman bostadsområden i Kungsängen med Studenternas idrottsplats, Stadsträdgården och den stora arbetsplatsen Akademiska sjukhuset. Bron blir också en viktig väg för utryckningsfordon. Tullgarnsbron är den tredje rörliga bron som Peab utför på uppdrag av Uppsala kommun, efter Flottsundsbron och Vindbron.

– Vi ser fram emot att än en gång samarbeta med Uppsala kommun och påbörja byggnationen av Tullgarnsbron. Bron är en viktig del i Uppsalas samhällsutveckling och vi hoppas att den kan minska trängseln på stadens andra broar över ån och skapa bättre framkomlighet för Uppsalaborna, säger Thomas Larsson, produktchef Peab.

Tullgarnsbron kommer att byggas som en öppningsbar bro över Fyrisån med anslutande vägar och gång- och cykelbanor. Uppe på bron blir det ett körfält i varje riktning samt fyra meter breda gång- och cykelbanor på vardera sida. Brons totala längd blir cirka 60 meter.

Bron ska utföras med hållbarhetscertifieringen CEEQUAL för att höja projektets hållbarhetsprestanda och kommer även att få en speciell gestaltning där den uppstickande enkelklaffen byggs helt i cortén. De anslutande brospannen byggs i betong, men i en form av cortén och de båda landfästena kläs i granitsten. Även drivningen av klaffen är ovanlig då den öppnas och stängs med hjälp av ett linmaskineri i ett av brostöden.

– I och med att upphandlingen nu är klar så går vi in i nästa fas i projektet, uppförandet av Tullgarnsbron och anslutande gator. Bron möjliggör att man kan avlasta centrala delar från trafik. För Uppsala kommun kommer Tullgarnsbron och dess gestaltning att skapa ett landmärke inom staden, säger Stefan Bergerstam, projektledare Uppsala kommun.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med konstruktionsansvar. Projekteringen av bron startar omgående och byggstart förväntas ske i januari 2022 för att stå färdig under vintern 2023. Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2021.


Källa: Peab

Skriv ut
Mest lästalillevrå

Hogia

L5navigation

Farthinder / Proni

Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se