Instagram


Facebook

Så ska kommunen hantera vintergatorna


2021-11-25

Vintern är på ingång och kommunens vinterväghållare är redo för en ny säsong.
Bild: Karlstads kommun
Vintern är på ingång och kommunens vinterväghållare är redo för en ny säsong.

Vintern är på ingång och kommunens vinterväghållare är redo för en ny säsong. Snöröjning och halkbekämpning sker som vanligt efter en särskild prioriteringsordning. Nytt för i år är att kommunen testar nya borstar för att effektivisera halkbekämpningen.

Omkring 100 enheter står redo till kommunens förfogande i vinter. Vinterväghållarna har beredskap dygnet runt och larmas ut när det lägger sig snö eller halka på gator och vägar. Vanligtvis snöröjs det prioriterade gång- och cykelstråket vid ett uppmätt snödjup av 2 cm. Vid 4 cm snöröjs bussgator, trafikleder, större huvudgator, vissa trängre bostadsområden och övriga gång- och cykelvägar.


Testar nya borstar
Nytt för i år blir att testa flera nya typer av borstar i syfte att hitta en så effektiv halkbekämpningsmetod som möjligt.

– Vi försöker att ständigt utveckla våra arbetssätt och testa nya sätt för att förbättra det vi gör. Det blir kul att testa lite nytt i år och se vad det kan ha för effekt, säger gatuingenjör Adam Pettersson.

De nya borstarna kommer att testas på de prioriterade gång- och cykelvägarna som sopsaltas.


Plan för elsparkcyklar
Och så blir det lite nytt att snöröja med elsparkcyklar i stadsbilden, något som medborgare hört av sig och funderat över. Men för det har kommunen och elsparkcykelföretagen en plan.

– När vi ringer ut våra vinterväghållare så går även ett larm till företagen. De har då ett antal timmar på sig att åka ut och plocka bort eventuella elsparkcyklar som finns i det området som ska snöröjas. Vi hoppas det ska fungera bra och vi får testa oss fram för att hitta en form som funkar, säger Elin Nordenborg-Hård, trafikingenjör och ansvarig för frågor om elsparkcykel i kommunen.


Källa: Karlstads kommun


Skriv ut
Mest lästalillevrå

Hogia

L5navigation

Farthinder / Proni

Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se