Instagram


Facebook

"Stort felsteg att ge Cementa tillstånd"


2021-11-19

Bild: Naturskyddsföreningen

I dag, fredagen 19 november, gav regeringen Cementa tillstånd till fortsatt kalkbrytning i Slite till årsskiftet 2022 – trots att det bryter mot grundlagen och kan få allvarliga konsekvenser för vattenförsörjningen på Gotland. Naturskyddsföreningen kommer att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Cementa har nu fått ett exceptionellt undantag från miljölagarna – trots att de fortfarande inte uppfyller miljökraven. Det är helt oacceptabelt och vi kommer att överklaga beslutet, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Det var i juli i år som Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om ökad kalkstensbrytning på Gotland. Motiveringen var att det underlag som bolaget lämnat in hade ”så väsentliga brister” att det inte kunde ”utgöra grund för ett ställningstagande”. Trots det röstade samtliga partier i riksdagen i september – efter larm från näringslivet om cementkris, tvärbroms för industrin och massarbetslöshet – igenom en skräddarsydd lagändring för Cementa. Den är denna nya ”Lex Cementa” som regeringen nu använt för att ge bolaget förlängt tillstånd.

Expertmyndigheter har varit starkt kritiska och pekat på kalkbrytningens risker för Gotlands vattenförsörjning och känsliga naturområden. Tunga juridiska instanser som Lagrådet anser att det nya kapitlet i miljöbalken strider mot regeringsformen och kan skada ”tilltron till det svenska rättssystemet”. Dessutom ser problemet med kalkbrist ut att redan vara löst.

– Cementa har redan tecknat avtal med Nordkalk, som ligger 15 kilometer från Slitefabriken, om att leverera tillräckliga mänger kalksten för att försörja Sverige med cement i sex år. Med den informationen faller hela behovet av undantagslagen, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen kommer nu att ansöka om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen. Det är en rätt som miljöorganisationer och privatpersoner har enligt Århuskonventionen och Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

– Vi bedömer att vi har goda utsikter att få beslutet upphävt med tanke på de allvarliga riskerna för både miljön och rättssäkerheten. Gör vi inget riskerar vi att detta öppnar upp för att andra företag också ska få anpassade lagar, slippa ta miljöhänsyn och bedriva miljöskadlig verksamhet, säger Oscar Alarik.


Källa: Naturskyddsföreningen


Skriv ut
Mest lästalillevrå

Hogia

L5navigation

Farthinder / Proni

Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se