Instagram


Facebook

Information om sättningar i marken blir tillgänglig via ny karttjänst


2021-05-28

Såhär ser sättningarna ut i området norr om Mälaren och Uppsala.<span style=\
Bild: WSP
Såhär ser sättningarna ut i området norr om Mälaren och Uppsala.

Var och hur mycket marken sätter sig är viktig information för aktörer inom fastighet, VA, el och annan infrastruktur. Nu lanserar WSP en helt ny webbtjänst med unika mätdata som visar hur marken förändrats över tid. Webbtjänsten ersätter inte fysisk mätning av markens små rörelser, men är ett mer yttäckande komplement till aktörer som behöver skaffa sig en bild av läget. Tjänsten täcker Sverige från Norra Uppland och söderut.

Webbtjänsten, som är ett samarbete med nederländska fjärranalysföretaget SkyGeo, är gratis och öppen för alla som vill ta del av informationen. På sättningskartan.se visualiseras storleken på uppmätta vertikala rörelsehastigheter, i en skala från grönt till rött, både på en övergripande nivå och ner till individuella mätpunkter. Mätpunkterna beräknas med hjälp av satellitmätningar med InSAR-teknik och innehåller en tidsserie med ett nytt mätvärde månadsvis, flera år bakåt i tiden.

– Det här är riktigt spännande! Vi på WSP har lång och bred erfarenhet av InSAR, men med hjälp av sättningskartan.se kommer vi kunna erbjuda snabbare och bättre rådgivning samtidigt som vi öppnar upp delar av tjänsten så att fler i branschen kan få en indikation av läget, säger Johan Vium Andersson, teknisk doktor inom Geodesi och rådgivare på WSP.

Informationen på sättningskartan.se kan uppmärksamma branschen på generella förändringar och utgöra grund för var det är viktigt att undersöka marken ytterligare. Det kan till exempel handla om att i ett tidigare skede förutse skador och renoveringsbehov. Men ger också en tidig föraning för statusen på mark som planeras att bebyggas.

– Med verktyget har vi analyserat markrörelser över landet och ser många intressanta fall, bland annat syns sättningar runt Fyrisån i Uppsala mycket tydligt och även hur Göta älvdalens lerlager ställer till med många problem, säger Johan Vium Andersson. Med kartan vill vi höja intresset för markrörelser och ge en snabb inblick i kapaciteten i denna mätmetod. Vi vill hjälpa verksamheter att göra rätt insatser, på rätt plats i rätt tid.

Fakta: Sättningskartan.se
• Bygger på radarsatellitmätningar av markens relativa höjdförändringar
• Data i portalen är översiktliga indikationer på markens rörelse, sättning per mätpunkt är beräknad med en osäkerhet på ca 0,5 cm per år
• Kartan ska användas för att analysera tydliga trender över tid och rum, individuella mätpunkter bör inte analyseras.
• Ett samarbete med nederländska fjärranalysföretaget SkyGeo.
• En unik geodetisk bearbetningsmetod, framtagen tillsammans med Delfts tekniska universitet.
• Började som en intern idé och plockades upp av WSPs innovationsprogram Growspark
• Onlineversionen är gratis och öppen för alla
• Kartan täcker inledningsvis Södra Sverige från Norra Uppland och söderut


Källa: WSP


Skriv ut
Mest lästalillevrå

Hogia

L5navigation

Farthinder / Proni

Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se