Peab bygger en ny hamn i Arendal i Göteborg


2020-10-01

Visionsbild Arendal (bilden är en illustration).
Bild: Peab
Visionsbild Arendal (bilden är en illustration).

Peab har fått uppdraget att bygga en ny hamnterminal i Arendal i Göteborg. Beställare är Göteborgs Hamn AB och kontraktssumman uppgår till 237 miljoner svenska kronor.

I projektet ingår det att muddra och omhänderta cirka 250 000 kubikmeter förorenade muddermassor från befintliga farleder till Göteborgs hamn. Massorna ska sedan bli fyllning och utgöra grunden i ett helt nytt terminalområde på totalt 22 hektar.

Det motsvarar cirka 30 fotbollsplaner. Med hjälp av Peabs egenutvecklade teknik (ProSol) kapslas föroreningarna in med bindemedlen granulerad slagg och cement. Då hållfastheten hos materialet höjs leder det till att massorna går att nyttja som byggmaterial i projektet. Det ingår även att bygga en tillfällig kaj för mottagning av muddermassorna.

Projektet är indelat i två faser. Den första fasen har varit att planera och ta fram de bästa tekniska lösningarna för projektet. Nu går projektet in i fas två som är själva utförandet av projektet.

 Vi ser fram emot att bygga ut och förbereda hamnen inför framtiden tillsammans med Göteborgs Hamn. Att vi omhändertar muddermassorna och återanvänder dem i projektet gör att vi dessutom minimerar transporter och inköp av nya produkter, vilket säkerställer en hållbar utbyggnad av Göteborgs hamn. Det känns självklart mycket bra att bidra till regionens tillväxt, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

Projektet är en del av den nya terminalbyggnaden i Arendal som görs för att skapa utrymme för framtida godsvolymer hamnen. Den nya terminalen är den största utbyggnationen av hamnyta i Göteborgs hamn sedan 1970-talet.

Uppdraget är en utförandeentreprenad i samverkan och beräknas vara klart i september 2021. Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2020.Källa: Peab