Serneke i samarbete med Cramo AB när Karlatornet växer fram


2021-03-17

Bilden är ett kollage. Till vänster är en visionsbild över Karlatornet, och till höger visas Cramos byggbodar.
Bild: Serneke/Karlastaden/Cramo
Bilden är ett kollage. Till vänster är en visionsbild över Karlatornet, och till höger visas Cramos byggbodar.

Byggkoncernen Serneke Sverige AB har inlett ett nytt samarbete med maskinuthyrningsföretaget Cramo AB. Samarbetet, som tidigare innefattat ett maskinavtal till Sernekes projekt Karlatornet, stärks nu även upp med ett bodavtal under en hyrestid på upp till fyra år.

– Det känns roligt att vi kan utöka Cramos åtagande i projektet. Vi ser fram emot ett bra och givande samarbete under kommande år, säger Caroline Ernström, Projektledare Omkostnad, Serneke.

Serneke är en av Sveriges största byggkoncerner med ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Karlatornet på Lindholmen är en del av en helt ny stadsdel som växer fram i Göteborg och kommer med sina 245 meter och 73 våningar bli Nordens högsta byggnad.

Genom avtalet åtar sig Cramo att tillgodose Serneke med en komplett hyreslösning i form av maskiner, hissar, bodar, digitala lösningar och tjänster – samt en maskinhubb med elektronisk närvaroregistrering och skydd. Inom ramen för det nya avtalet innefattas även all tillfällig el med dedikerade personer från Cramo på plats under projektets gång.

– Vi på Cramo är oerhört stolta för förtroendet vi får genom att ytterligare utöka samarbetet med Serneke på deras prestigeprojekt Karlatornet. Ett kvitto på att vi varje dag i varje leverans levererar enligt de högt ställda förväntningar som Serneke har på t.ex. leveransprecision och kvalitet men även inom områden som säkerhet och miljömedvetna val. För oss ett kvitto på ett över tid väl fungerande samarbete, säger Jonas Ohlson, Regionchef Cramo AB.


Källa: Cramo