Boden först att ansluta digitala detaljplaner till Lantmäteriets geodataplattform


2021-07-07

Bild: Lantmäteriet

Boden är den första kommunen att ansluta sina digitala detaljplaner till Lantmäteriets lösning för nationell åtkomst, den Nationella geodataplattformen. Från kommunens håll ser man nyttan i tillgänglighet - främst för företag och andra intressenter som söker mark för olika typer av etableringar och för bostadsbyggande.

Lantmäteriet planerade inför 2021 att ansluta minst 25 kommuner till plattformen med standardiserad digital detaljplaneinformation.

Nu har den första kommunen - Boden - anslutit, men redan märks ett mer än dubbelt så stort intresse som planerat för att ansluta under året.

– Det är fantastiskt roligt att det här realiseras nu! Det är stora samhällsnyttorna som kommer kunna uppnås med digital planinformation. När vi sedan kan skala upp detta till ytterligare informationsmängder pratar vi samhällsnyttor i mångmiljard-storlek, säger Malin Klintborg. Lantmäteriets uppdragsledare för Smartare samhällsbyggnadsprocess.


Stora utvecklingsmöjligheter
Även medarbetarna på Fysisk planering i Bodens kommun ser utvecklingsmöjligheter med den nationella lösningen.

En sådan skulle kunna vara att en intressent också kan söka på hur mycket mark eller byggrätt finns outnyttjad för ett specifikt ändamål, att koppla samman de digitala detaljplanerna med informationslagringsmodellen för byggnad för att ta fram hur mycket som är byggt i förhållande till byggrätten för detaljplanen.

– Vi ser också en stor nytta med möjligheterna för kvalitetshöjning i innehåll och utseende på de digitala detaljplanerna och likformighet mellan kommunerna, säger medarbetarna på Fysisk planering, Bodens kommun.


Fakta: Så ansluter man sig till geodataplattformen
Hur du kan få åtkomst till den digitala detaljplaninformationen, vad den innehåller, och hur du kan ansluta din kommun till Nationella geodataplattformen, kan du läsa mera om här.


Källa: Lantmäteriet