Skanska bygger ny tunnel i Vestland, Norge


2021-10-19


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Skanska har tecknat avtal med Fylkestinget i Vestland om att bygga en ny tunnel i Kvinnherad kommun, Norge. Kontraktet är värt 335 miljoner norska kronor, cirka 330 miljoner svenska kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2021.

Målsättningen med projektet Fv. 500 Folgefonntunnelen-Årsnes är att skydda vägen mellan tunneln och Årsnes mot rasmassor. Det inkluderar byggnation av en 1 400 meter lång tunnel och förbättringar av delar av vägavsnittet. Projektet genomförs med så kallat early contractor involvement där Skanska under det senaste året har utvecklat projektet i nära samarbete med Vestlands Fylkesting.

Byggstart sker i oktober 2021 och projektet kommer att slutföras i februari 2024.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 26 miljarder kronor under 2020 och hade cirka 10 100 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.


Källa: Skanska