Contractor mark etablerar sig i Umeå


2022-02-25

Daniel Lundmark, Per-Anders Wass och Tomas Brännström, Contractor mark.
Bild: Patrick Degerman
Daniel Lundmark, Per-Anders Wass och Tomas Brännström, Contractor mark.

Contractor Mark, som sedan tidigare finns i Skellefteå och Hemavan, etablerar sig nu även i Umeå. Daniel Lundmark och Tomas Brännström kommer att ansvara för verksamheten och är i full gång med förberedelserna inför marksäsongen.
– Det känns roligt och spännande att bygga något från grunden och tryggt att ha Contractor-koncernens muskler i ryggen, säger Daniel Lundmark.

Contractor Bygg har varit verksamma med stor framgång i Umeåregionen under många år. Nu får de sällskap från Contractor-koncernen av Contractor Mark.

– Vi har haft planer på att etablera oss i södra Västerbotten en tid, det är en expansiv och intressant marknad. Att det blir av nu beror mycket på att vi hittat två kompetenta personer som är väl lämpade att leda satsningen. Daniel och Tomas har tillsammans över 40 år i branschen och ett stort lokalt nätverk, säger Per-Anders Wass, vd Contractor Mark.

Daniel Lundmark kommer närmast från en roll som platschef på Umeå Entreprenad och har innan dess bland annat varit arbetsledare och platschef på NCC Mark i Umeå.

– Det finns ett bra driv hos Contractor-koncernen och det ska bli kul att vara med på den här resan. Jag är övertygad om att Bygg och Mark kan komplettera varandra och bilda en attraktiv helhet. Koncernen har en långsiktig syn på etableringen i Umeå. Vi har ingen brådska utan ska bygga något över tid som blir riktigt bra. Nu i början lägger vi mycket kraft på att rekrytera rätt personer, vi har ett behov av framför allt yrkesarbetare, säger han.


Samarbetet med underentreprenörer viktigt
Contractor Mark kommer precis som i Skellefteå och Hemavan i huvudsak att jobba med underentreprenörer och inte investera i egna maskiner. Presumtiva kunder är bostadsrättsföreningar, företag inom bygg och anläggning och industrier som arbetar med större och mindre markentreprenader.

– Det känns roligt att vi nu har två nyckelpersoner på plats och kan dra i gång och sedan växa i den takt som utvecklingen medger. Allt som Contractor gör bygger på stark lokal närvaro av människor med förankring på platsen, det är så vi bygger ett levande Norrland. Umeåsatsningen passar därför väl in i vad vi gjort tidigare, säger Per-Anders Wass.


Källa: Contractor Bygg