Full fart på motorvägsbygge efter Barslunds konkurs


2022-05-20

Nu är motorvägsbygget utanför Ljungby i gång igen.
Bild: Live Business
Nu är motorvägsbygget utanför Ljungby i gång igen.

Nu schacktas och grävs det åter på E:4 utanför Ljungby och ett sorgligt kapitel i svensk infrastrukturhistoria är på väg att få sin lösning.
– Vi drog i gång för 14 dagar sedan och arbetet har påbörjats samtidigt på flera olika ställen, säger Niclas Nilsson, arbetschef på Svevia.

Det är 2:1-vägen mellan Ljungby och Toftasnäs, den sista flaskhalsen på E4 mellan Stockholm och Malmö, som ska byggas om till motorväg.

Entreprenaden hade tidigare tilldelats danska Barslund men i november i fjol gick företaget oväntat i konkurs. Under några månade stod arbetet helt stilla.

Nu har i stället Svevia med kort varsel fått ta över entreprenaden. Arbetet sker i samverkan med Trafikverket.
– Det är mycket att sätta sig in på kort tid, säger Niclas Nilsson.
– Vi har börjat med att ”plocka de lätt hängande frukterna”, det vill säga de ställen där Barslund var nästan färdiga och där vi snabbt och relativt enkelt kan slutföra arbetet.

Hel sträckan som ska byggas om är cirka 25 kilometer och Barslund hann bli klara, eller nästan klara med de nordligaste sju-åtta kilometrarna. Resterande drygt 15 kilometer är inte lika långt komna och det blir Svevias huvudsakliga uppgift att färdigställa den biten. I arbetet ingår också flera broar. Slutdatum är satt till september 2023.

När Barslund gick i konkurs drabbade det flera underleverantörer och entreprenadföretag som inte fick betalt för sina arbeten.
– Svevia var själv en underleverantör till Barslund och en av dem som drabbades av konkursen, säger Niclas Nilsson.

När Svevia nu själva tog över började man om på helt nya kula. Nya upphandlingar med underleverantörer har genomförts.
– Svevia har för projektet tillsatt en mycket kompetent organisation med cirka 25 personer. Allt som allt med alla underleverantörer kommer det säkert att vara ett 100-tal människor engagerade att få motorvägen färdig, säger Nicklas Nilsson.

Totalkostnaden för Svevias entreprenad är 150-200 miljoner kronor.


Källa: Live Business Media Group