Instagram


Facebook

Sjöfarten flyttar ut från Stockholm city till den nya storhamnen Stockholm Norvik


2020-10-07

Stockholms nya storhamn Norvik.
Bild: Stockholms Hamnar
Stockholms nya storhamn Norvik.

Efter fyra år står containerhamnen helt färdig och i somras anlände det första godståget till Stockholm Norvik Hamn. Industrispåret som är drygt fyra kilometer, kopplar samman den nya hamnen med det befintliga järnvägsnätet. Tyréns har projekterat järnvägsanläggningen samt anslutningen till Trafikverkets spår på Nynäsbanan.

Stockholm Norvik Hamn är en ny och modern hamn, byggd med den senaste tekniken, med ny infrastruktur som ger direkt anslutning till befintlig motorväg och järnväg.

Stockholms hamnar har förutom att projektera och bygga en komplett järnvägsanläggning, även byggt en vägbro åt Trafikverket samt cykelbroar åt Nynäshamns kommun. En stor utmaning har varit att säkerställa att de lösningar som projektörerna tog fram uppfyllde både lagar och regler samt övriga krav ställda av respektive slutanvändare

– Inom ramen för Tyréns uppdrag så var det en stor utmaning att säkerställa att gränsdragningen mellan Stockholms Hamnars järnvägsanläggning och Trafikverkets stambana blev tydlig och korrekt. Detta var särskilt komplicerat då det är olika ägandegränser för signalsystemet och själva banan, säger Tomas Karström Projektledare delprojekt Infrastruktur på Stockholmshamnar.

En hållbar hamn med effektiv och hållbar transportlösning
Tyréns har ansvarat för Järnväg BEST, det vill säga: bana, el, signal, tele och kanalisation, samt GOP (Godkännandeprocess mot Transportstyrelsen). I praktiken innebär det att vi har projekterat förfrågningsunderlag och bygghandlingar till två utförandeentreprenader för järnvägsanläggningen, en för delen inne på Stockholms Hamnars anläggning och en för delen på Nynäsbanan där en anslutningsväxel lagts in för att ansluta spår ner mot Stockholm Norvik Hamn. Vi har även hanterat godkännandeprocessen mot Transportstyrelsen så att anläggningen blir säker och godkänd för tågtrafik.

– Det har varit ett väldigt roligt och lite annorlunda uppdrag för oss som jobbar med järnväg. Kul att få vara med att projektera helt nya spår och roligt, intressant och lärorikt med en annan beställare än de vi i vanliga fall jobbar med, säger Karin Fenger-Krog, uppdragsledare och avdelningschef för järnväg, bana & mark på Tyréns.Källa: Tyréns


Skriv ut

Mest lästalillevrå

L5navigation

Farthinder / Proni

Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se