Instagram


Facebook

Sveriges första elväg byggs mellan Örebro och Hallsberg


2021-07-13

Trafikverket har beslutat att Sveriges första permanenta elväg ska byggas på E20 mellan Örebro och Hallsberg. Satsningen på elväg är ett led i målet att minska koldioxidutsläppen från godstrafiken.

– Tunga fordon står för en stor del av vägtrafikens koldioxidutsläpp. Elvägen hjälper oss att sänka utsläppen på sträckan, säger Kenneth Natanaelsson, bitr. chef för Elektrifieringsprogrammet.

Valet av sträcka har stått mellan E20 Örebro-Hallsberg och väg 73 Västerhaninge-Nynäshamn. Prioriteringarna och val av sträcka har skett utifrån en rad kriterier såsom vägtyp, trafikvolymer, transportupplägg, omgivningens natur- och kulturmiljö, möjlighet till kraftförsörjning samt försvarets riksintressen.

– Örebro och Hallsberg ligger mitt i logistiktriangeln mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom har vi sett att ett flertal företag använder just den här sträckan för en stor del av sina transporter. Det ger tillsammans goda förutsättningar för att elvägen ska realisera förväntade resultat och det är även viktiga förutsättningar för en framtida fortsatt utbyggnad, säger Kenneth Natanaelsson.

Det finns en samsyn mellan Trafikverket och Region Örebro om att transportera godset på ett klimatsmart sätt i ett av Sveriges växande logistikområden.


Vad händer nu?
Arbetet med den planerade upphandlingen för elväg, inklusive val av teknik fortsätter. Efter val av teknik gjorts i upphandlingen kan arbetet med vägplanen för elväg E20 återupptas. Elvägen beräknas kunna öppna för trafik kring årsskiftet 2025–2026.


Bakgrund
Trafikverket investerar i kunskap och utveckling för att hantera konflikten mellan klimatmål och transportbehov för att på sikt nå ett fossilfritt transportsystem 2045. Elvägar kan bli ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem.

Det krävs en mångfald av lösningar och alla trafikslag behövs för att ställa om till ett fossilfritt transportsystem. Elvägar är en lösning med hög potential som också nyttjar befintlig väginfrastruktur. Även andra teknologier kommer att behövas.


Källa: Trafikverket


Skriv ut

Mest lästalillevrå

L5navigation

Farthinder / Proni

Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se