Instagram


Facebook

Tyréns vinner innovationstävlingen InfraAwards


2021-09-03

Föreslagen geoteknisk förvaltningsmodell innehållande undersökningsdata, geokonstruktioner och tolkade geomodeller i 3D.
Bild: Tyréns
Föreslagen geoteknisk förvaltningsmodell innehållande undersökningsdata, geokonstruktioner och tolkade geomodeller i 3D.

Med sin digitala geotekniska förvaltningsplattform tar Tyréns hem förstaplatsen i innovationstävlingen InfaAwards, i tuff konkurrens med fyra andra finalister.

Arrangör var InfraSweden2030, och syftet med innovationstävlingen var att få in förslag på lösningar som leder till en snabbare och resurseffektivare utveckling av transportinfrastrukturen.

Tyréns digitala geotekniska förvaltningsplattform sparar både tid och pengar inom projektering, byggande och förvaltning. Förvaltningsskedet är idag den svagaste länken i kedjan och avsaknaden av metoder och system för hantering av data innebär att stora värden går till spillo. Projektet syftar till att utveckla och implementera en förvaltningsmodul i ett befintligt projektsystem, vilket kommer få en positiv påverkan på kommande infrastrukturprojekt. Den nya modulen kommer hålla reda på installerade geokonstruktioner, till exempel pålar, permanenta sponter, stag och dylikt.

– Fantastiskt kul att få gehör för det behov som vi sedan länge har identifierat. Precis alla delar i transportsystemet byggs på jord eller i berg, vilket kräver kunskap om de geotekniska förhållandena. Förvaltningssystemet bidrar till att skapa ordning och reda på den skatt som finns i både tidigare undersökningar och de som varje dag fortsätter att samlas in. Möjligheten att utnyttja de smarta analyser som den pågående digitaliseringen medför blir därmed större.

En av nyttorna är att vi då kan vara proaktiva i exempelvis drift och förvaltningen och genom analyser och samkörning med data från monitorering med olika typer av sensorer kan vi förhindra tåg- eller vägavstängningar på grund av skred. Vår lösning är en webbportal som för alla aktörer i projektering och byggskede kommer att utgöra ett efterlängtat nav i kommunikationen av all tillgänglig geotekniskt relaterad information, säger Mats Svensson, affärsutvecklare, Tyréns.

– Det känns fantastiskt roligt att vinna, framförallt eftersom det är ett erkännande för det arbete som vi lagt ner och våra utvecklingsplaner framåt. Vinsten ger oss alla råg i ryggen inför kommande utvecklingsarbete kring vår geotekniska förvaltningsplattform, säger Olof Friberg, GIS-strateg, Tyréns.


Juryns motivering

"Med ett bevisat prov på uthållighet och ett genuint intresse av att hitta en holistisk lösning på ett utbrett problem inom bygg- och anläggningsbranschen, visar det vinnande laget på ett konkret sätt hur Re-use och information är det nya svarta. Att kombinera dessa två är grundbulten i det vinnande bidraget och ger höga hållbarhetspoäng. Genom hög samverkan inom branschen tror juryn dessutom på att vinnarna kommer lösa nöten med bred implementering."


Juryn bestod av:
 
Anna Johansson – Kommunikationsstrateg (Byggföretagen), Krisoffer Skjutare – tf Programchef (Closer), Nils Rydén – Chef Anläggningsteknikik (Peab) & Lektor Geologi (LTH), Tabita Gröndal – Hållbarhetskonsult & Expert inom Klimatpåverkan (Sweco), Hans Siljebäck – BID Manager Strategic Projects & Environmental Manager (Independent Business Group), Anna Anderman – Avdelningschef Infrastruktur & anläggning (Österåkers kommun), Pontus Gruhs – Strateg (Trafikverket).


Pris:
Utöver 100 000 kronor i prispengar att investera i projektet, får Tyréns även stöttning från InfraSweden2030 för att ansöka om stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.


Källa: Tyréns


Tipsa en vän     Skriv ut

Mest lästalillevrå

L5navigation

Farthinder / Proni

Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se