Instagram


Facebook

Weber ersätter naturballast med återvunnen ballast


2021-06-11

Sandtäkt.
Bild: Weber
Sandtäkt.

Thomas Flycht R&D Manager på Weber i Vingåker.
Bild: Weber
Thomas Flycht R&D Manager på Weber i Vingåker.

Weber har en ambitiös färdplan för att minska sitt klimatavtryck. 2035 ska all natursand i produkterna ha ersatts med återvunnen ballast eller annan alternativ ballast.

Webers produkter består till största delen av naturballast, det vill säga natursand och naturgrus. Sand och grus är idag relativt lättillgängliga som naturmaterial, men de är samtidigt ändliga resurser. Weber arbetar på många fronter för att minska sitt klimatavtryck och har en ambitiös färdplan för hur det ska gå till. Därför har Weber under många år arbetat med att hitta alternativ där man kan ersätta natursand och naturgrus med återvunnen ballast eller annan alternativ ballast och därmed minska miljöpåverkan och skapa ett mer cirkulärt flöde. Det främsta målet är att använda helt återvunna alternativ till natursand och naturgrus, men man arbetar även med alternativ som exempelvis krossad ballast.

Ingen natursand 2035
Arbetet började redan för tio år sedan, då genom ett gemensamt projekt med Chalmers och sedan fyra år arbetar Weber med det i större skala genom ett samarbete med nordiska kollegor i grannländerna. Under tiden har man kvalificerat ett flertal alternativ för att kunna ingå i produkterna. Inom golvavjämning, som är det största produktområdet, har man under 2020 ersatt natursand med återvunnen ballast i samtliga produkter.

Thomas Flycht arbetar på Webers Forsknings- och utvecklingsavdelning och har varit med från arbetets början.
– Vi har ett centralt mål att inte använda natursand i Norden alls 2035 och att vi stegvis ska ersätta natursanden med andra alternativ fram tills dess, säger Thomas.
– Vi har gjort labbtester där vi ersatt all sand med olika alternativ med goda resultat så det är ett rimligt, men ambitiöst mål. Att skala upp processen och få in det i produktionen är nästa steg.

För golvavjämningsprodukterna som tillverkas i Vingåker är målet att ha ersatt natursanden med 30 procent under 2021.


Alla produkter inom alla produktområden
För Weber är det viktigt att ta ett helhetsgrepp och ersätta naturballast i hela produktsortimentet och inte bara i enskilda produkter eller enskilda fraktioner. Graden av ersättning av naturballast uppgick 2020 till motsvarande 10 000 årston och ambitionen är att fyrdubbla takten under 2021.

Andelen ska därefter öka ytterligare och det finns tydliga mål för hur man ska kunna ersätta natursanden och naturgruset för alla produkter inom alla produktområden.

– I projekt med hög miljöprofil efterfrågas detta på marknaden och vi tror att efterfrågan kommer att öka, säger Anders Anderberg, Marknadsutvecklingschef och hållbarhetskoordinator på Weber.
– Vi vill vara en leverantör för framtiden och leverera produkter med låg miljöpåverkan, där vi inte tar ut mer naturresurser än nödvändigt.

Webers utfasning av natursand är ett led i att minska miljöpåverkan enligt Webers färdplan för hållbarhet som kompletterar Saint-Gobains Swedens färdplan mot ett fossilfritt Sverige 2045.


Källa: Weber


Tipsa en vän     Skriv ut

Mest lästalillevrå

L5navigation

Farthinder / Proni

Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se